TXP 200D se nhẹ

TXP 200D se nhẹ

kích thước: ∅34 Màu trắng Zise: white ∅34
Trọng Lượng: 31 Gram Weight: 31 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Lô: Lot:
Đóng gói: 10-21 Packing 10-21

 

Test of yarn traction TXP 100d/36f/2.PDF download file ⇓