Ne 32/3

TL MAXIMUM: 1500 Gram

Kích Thước Lõi Ống

Danh mục: