TXP 150D  F34

TXP 150D  F34

Process Set

Twist Dir.hướng xoắn: Z                              Yarn Count Denier :150

Twist. Xoắn:           100                               Fix Length: 51.400 m

T RPM. Tốc độ:  3.000

TVS setting

Wind ø:15.0°                                                     Edge  Edge

Bobin dia d0      46.0 mm                       Init Range(L0)     155.0 mm

Yarn Dia d1     147.2 mm                       Last Range(Ln)    152.0 mm

Wind style : Sync                                           

Soft Edge Len(L2):  8.0

Bánh xích 21.

TXP 155D F52

TXP 155D  F52

Process Set

Twist Dir          Z               Yarn Count Denier :155

Twist. Xoắn:    90             Fix Length: 78400 m

T RPM. Tốc độ:  3.000

TVS setting

Wind ø:18.0°                         Edge Edge

Bobin dia d0 60.0mm            Init Range(L0)   156.0mm

Yarn Dia d1     174.0mm       Last Range(Ln) 152.0mm

Wind style : Sync  

Soft  Edge  Len(L2):  8.0

Bánh xích 18.

TXP 155D/48F

TXP 155D/48F

kích thước ống: ∅52 Màu Trắng cone size : White ∅52
Trọng Lượng: 56 Gram Weight: 56 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Gr): 1360 Wt. Yarn (Gr): 1360
Lô: TXP 01-22 Lot: TXP 01-22

 

Number

T.00122

SSP Ne 82/2

SSP Ne 82/2

kích thước ống: ∅42 Màu Xanh cone size : Blue ∅42
Trọng Lượng: 35 Gram Weight: 35 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi ( Gr ): 1000 Wt. Yarn ( Gr ): 1000
Lô: SSP 01-21 Lot: SSP 01-21

Test of yarn traction SSP 82/2.PDF download file ⇓

Number

T. 115

SSP Ne 34/3

SSP Ne 34/3

kích thước ống: ∅42 màu xanh cone size : Blue ∅42
Trọng Lượng: 35 Gram Weight: 35 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Gr): 1000 Wt. Yarn (Gr): 1000
Lô: SSP 01-21 Lot: SSP 01-21

 

Number

T.0081

SSP Ne 12/5

SSP Ne 12/5

kích thước ống: ∅52 Màu Trắng cone size : White ∅52
Trọng Lượng: 56 Gram Weight: 56 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Trọng lượng sợi (Gr): 400 Wt. Yarn (Gr): 400
Lô: SSP 01-21 Lot: SSP 01-21

Test of yarn traction SSP Ne 12/5.PDF download file ⇓

Number

T.0108